Veilig op school

Hier vindt u documenten, opgesteld door een groot aantal organisaties die allemaal te maken hebben met zorg voor het kind. In het document ‘Convenant Veiligheid in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs Deventer’ vindt u al deze organisaties. De verschillende documenten, hoofdstuk 1 t/m 6 en 8, geven weer hoe ook wij als ICB WereldWijzer omgaan met de veiligheid van uw kind op school. (hoofdstuk 7 ontbreekt omdat dat een format is voor een schoolspecifiek plan).

Daarnaast kent de school een schoolspecifiek ‘Veiligheidsplan’. Deze is gericht op de dagelijks praktijk en hoe we preventief zorg dragen voor een veilige school. Het plan is onder het uitrolmenu ‘ouders’te vinden.

Convenant Veiligheid
Hoofdstuk 1 - School en veiligheid
Hoofdstuk 2 - Meldcode
Hoofdstuk 3 - School en medische zaken
Hoofdstuk 4 - Veiligheid en multimedia
Hoofdstuk 5 - De veilige speelplaats
Hoofdstuk 6 - School en veilige schoolomgeving
Hoofdstuk 7 - School en EHBC