Interconfessioneel

Basisschool Wereldwijzer is Interconfessioneel. Oftewel onderwijs dat is gebaseerd op het katholieke en protestants christelijke geloof. In de schoolgids kunt u hier meer over lezen. Voor Wereldwijzer betekent dit dat wordt gewerkt vanuit het Christelijke waarden- en normenpatroon. Respectvol met elkaar omgang staat hierbij centraal.