ICB WereldWijzer

Welkom op de website van Interconfessionele Basisschool WereldWijzer. De school bestaat uit 2 locaties: Deventer en Okkenbroek. Op deze website vindt u de informatie van locatie Deventer.

De school is een afspiegeling van de maatschappij. Ze biedt aan gelovige en niet-gelovige kinderen een veilige plek om te leren. Het gaat niet alleen om het opdoen van allerlei kennis. Zeker zo belangrijk is de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we door te werken met het programma “Kanjertraining”.

De kinderen zitten in leerjaren bij elkaar. Het behoren bij een groep vinden we belangrijk.

Op de site vindt u een schat aan informatie hoe we werken en wat we belangrijk vinden. Daarnaast kunt u veel vinden over de ondernomen activiteiten in de verschillende groepen. Wij hopen dat u veel plezier aan deze site zult beleven. En dat de site toegevoegde waarde heeft voor u / jou als (groot) ouder, kind, toekomstige ouder van een leerling of omdat u onze school “per toeval” hebt ontdekt.

 

Lees meer…

Iedere dag weer wat wijzer op ICB WereldWijzer

Agenda
Zomervakantie
W4Kangoeroe

Donderdag 19 maart 2020 laten 21 kinderen van WereldWijzer hun hersens kraken als ze meedoen aan de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd.

W4Kangoeroe

Dit jaar doen er 21 leerlingen van onze school mee aan de wedstrijd.

 

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in 80 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In 2019 deden in totaal 6,5 miljoen leerlingen mee aan de Kangoeroe! In Nederland namen 145000 leerlingen op 2350 scholen deel.

 

WereldWijzer heeft er voor gekozen om de kinderen met een hele hoge score voor de Cito Rekentoets, mee te laten doen met de Kangoeroewedstrijd. We willen de kinderen die heel erg goed zijn in rekenen een extra uitdaging bieden. Leerlingen uit gr.3 & gr.4 doen mee met wizFUN, gr.5 & gr.6 doen mee met wizKID en de kinderen uit g. 7& gr.8 maken wizSMART. De school betaalt de deelname. De deelnemende kinderen maken in een apart lokaal van onze school de rekenopgaven.

 

Iedereen die rekenen leuk vindt, kan een kijkje nemen op de website van de wedstrijd. Je kunt er oefenen met “oude” opgaven en de uitleg van alle rekenraadsels en de uitkomsten kun je er ook vinden: www.w4kangoeroe.nl

 

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.

 

De Kangoeroewedstrijd laat je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe.

Bovendien kun je nog prijzen winnen ook!

 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave

zijn gegeven, één is er goed. Welk? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?

Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken; nog dagenlang wordt er over doorgepraat. De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd, en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen!

 

De uitslagen van de wedstrijd komen in mei op school binnen. Alle deelnemers krijgen een leuk aandenken en wie weet hebben we op WereldWijzer nog meer super-reken- talenten zitten en winnen we een prijs!

 

We wensen alle deelnemers heel veel plezier en succes!

26 februariLees verder
Nieuwe naam stichting

VARIETAS staat voor kleurrijk en de verscheidenheid die de scholen van Quo Vadis en ROOS met zich meebrengen.

 

Lancering nieuwe app Quo Vadis

 

Per 1 januari 2020 is het beheer van de websites van Quo Vadis overgenomen door het bedrijf SchouderCom.

 

Aan de desbetreffende websites voor de scholen van Quo Vadis (SchouderCom) is een app gekoppeld waarmee het beheer (nieuwsberichten en blogs) van de websites kan worden geregeld. In die app zitten ook allerlei handige functies voor communicatie met ouders (gesprekkenplanner, hulpouderverzoeken, groepsberichten, persoonlijke berichten, documentenmappen voor MR of GMR, etc.).

 

Dit is de reden om niet tot de werkelijke fusiedatum te wachten met het lanceren van deze app.

 

De app is in de appstore en playstore te downloaden met de beoogde nieuwe naam.

10 februariLees verder

ICB WereldWijzer: Kanjerschool!

Wijzer met jezelf en de ander

Wijzer voor jezelf en de ander

Wijzer in, voor en met de wereld

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren