ICB WereldWijzer

Welkom op de website van Interconfessionele Basisschool WereldWijzer. De school bestaat uit 2 locaties: Deventer en Okkenbroek. Op deze website vindt u de informatie van locatie Deventer.

De school is een afspiegeling van de maatschappij. Ze biedt aan gelovige en niet-gelovige kinderen een veilige plek om te leren. Het gaat niet alleen om het opdoen van allerlei kennis. Zeker zo belangrijk is de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we door te werken met het programma “Kanjertraining”.

De kinderen zitten in leerjaren bij elkaar. Het behoren bij een groep vinden we belangrijk.

Op de site vindt u een schat aan informatie hoe we werken en wat we belangrijk vinden. Daarnaast kunt u veel vinden over de ondernomen activiteiten in de verschillende groepen. Wij hopen dat u veel plezier aan deze site zult beleven. En dat de site toegevoegde waarde heeft voor u / jou als (groot) ouder, kind, toekomstige ouder van een leerling of omdat u onze school “per toeval” hebt ontdekt.

 

Lees meer…

Privacywet bij ICB WereldWijzer

Privacywet bij ICB WereldWijzer

donderdag 17 mei 2018

Op 25 mei 2018 gaat er in de EU (en dus ook in Nederland) een nieuwe privacywet van kracht. In deze wet staan nieuwe artikelen beschreven die zorgdragen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De vorige wet stamde uit 2012

Lees verder >

Iedere dag weer wat wijzer op ICB WereldWijzer

Vooraankondiging Kerstviering

Vooraankondiging Kerstviering

dinsdag 20 november 2018

Donderdagavond 20 december is de kerstviering op ICB WereldWijzer. Dit jaar zullen de leerkrachten een kersttoneelstuk opvoeren voor de kinderen en hun gezin. Wij doen dit in 2 uitvoeringen. De eerste uitvoering begint om 18:00 uur en is bedoeld voor

Lees verder >

ICB WereldWijzer: Kanjerschool!

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld