Over ons

Basisschool WereldWijzer streeft naar de totale ontwikkeling van het kind. Naast het overdragen van kennis en kunde, is een belangrijke rol weggelegd voor ontwikkeling van vaardigheden. Het kind wijzer maken, met zichzelf en in de omgang met anderen. Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen. Dat doen we door het geven van aandacht op individueel niveau. Voor ieder kind de begeleiding die past bij zijn of haar ontwikkeling, met een duidelijke rol van de ouders. Immers, u kent uw kind toch het beste? Dat is een compleet verhaal. Dat is basisonderwijs van topkwaliteit.

 “Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen”

Focus op vaardigheden

Op basisschool WereldWijzer ligt de focus op vaardigheden en ontwikkeling van competenties. Zo gaan kinderen goed toegerust naar het voortgezet onderwijs. Alle kinderen in de klas werken aan hetzelfde vak, maar ieder op zijn of haar eigen niveau. Met ondersteuning van de leerkracht, onderwijsassistent en elkaar. Vragen stellen en elkaar helpen: leren om op een respectvolle manier samen te werken en elkaars talenten te ontplooien.

“Goed toegerust naar het voortgezet onderwijs”

Gezellig, respectvol en met aandacht voor elkaar

WereldWijzer is een gezellige, vriendelijke school. Respect en aandacht voor elkaar speelt hierbij een belangrijke rol. Wij zij Kanjerschool. Normen en waarden in omgang met elkaar, worden aangeleerd via de Kanjertraining. Speels maar gedegen en met een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8. Als interconfessionele school vieren wij de Christelijke feestdagen en begeleiden en ondersteunen kinderen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereldtraditie voor levensbeschouwelijke vorming.

Varietas

WereldWijzer is een Varietas school. Dat kun je zien aan het label bij ons logo, een kwaliteitskeurmerk. Varietas betekent basisonderwijs van topkwaliteit waarbij ieder kind er toe doet. In onderwijs van Varietas ligt de focus op het verwerven van een solide fundament. Het bieden van veiligheid, plezier en warmte ziet Varietas als belangrijke randvoorwaarden om samen met ouders te komen tot een goede opvoeding en goede resultaten. Verbinden en delen zijn hierbij sleutelwoorden.