Passend onderwijs

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Sine Limite. Sine Limite adviseert en ondersteunt ook onze school bij het vormgeven van passend onderwijs.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is niets anders dan góed onderwijs.

Document passend onderwijs