Ouderraad

Beste ouders/verzorgers,

Ook ICB WereldWijzer heeft een ouderraad: een groep van 8 enthousiaste ouders/verzorgers van leerlingen uit verschillende groepen.

Een ouderraad is onmisbaar op een basisschool: veel schoolactiviteiten worden door ons, samen met hulpouders, ondersteund en/of georganiseerd. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, afscheidsavond groep 8, Avond4daagse en nog veel meer.

Het organiseren en begeleiden van activiteiten, aankleden van school en ondersteunen van het leerkrachtenteam kost tijd. Tijd die ieder jaar voor iedereen kostbaarder (b)lijkt te zijn: daarom blijven we oproepen om je aan te melden als hulpouder/hulpgrootouder!

Na de laatste informatieavond op school heeft het aantal zich al meer dan verdubbeld: een geweldig resultaat! Ondertussen konden enkele activiteiten snel ingevuld worden dankzij jullie! Graag zien we de whatsapp-groep nog iets verder groeien zodat we over nog meer mankracht beschikken. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom! Geef uw mobiele nummer via Whatsapp door op 06 2074 2310 o.v.v. uw naam. Bedankt!!

Wat zou het geweldig zijn als we al deze activiteiten alleen met inzet zouden kunnen realiseren. Helaas is dit niet mogelijk en daarom vragen wij om een ouderbijdrage zodat ook het financiële plaatje correct kan worden ingevuld. Want het is heel simpel: zonder uw bijdrage zijn de eerdergenoemde activiteiten NIET te organiseren. Vandaar onze dringende oproep de ouderbijdrage te voldoen.

Waar we trots op zijn, is dat we dit schooljaar er wederom (en wel voor het vijftiende(!!) schooljaar op rij) in geslaagd zijn alle activiteiten te organiseren op basis van dezelfde ouderbijdrage als voorheen. En dit jaar zelfs 1 extra!

Uiteraard begrijpen wij ook dat ‘dezelfde ouderbijdrage’ misschien nog steeds niet voor iedereen haalbaar is. Geen ramp, want de stichting Leergeld kan hierin ondersteunen. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u Ghislaine  hierover in vertrouwen benaderen.

Het beheren van de ouderbijdrages vraagt om toezicht. Daarom vindt er elk jaar in het laatste kwartaal een algemene digitale ledenvergadering plaats, waarin de ouderraad verantwoording aflegt voor haar (financiële) doen en laten. Dit gebeurt middels een publicatie op de website en deze informatie staat 2 weken online. Op deze digitale vergadering wordt het Financieel Jaarverslag Ouderraad over het afgelopen schooljaar aan de leden (ouders/verzorgers van alle leerlingen) voorgelegd.

Hieronder is dit verslag in te zien: de cijfers van het afgelopen schooljaar (begroot en gerealiseerd) en het voorstel voor de begroting van dit schooljaar. Tevens kan het voorstel voor de ouderbijdrage van dit schooljaar bekeken worden.

Voorstel Ouderbijdrage 2018-2019
begroting-ouderraad-2018-2019

Bij iedere ingang van school hebben we een ‘ouderraadposter’ opgehangen zodat snel duidelijk is wie er in de ouderraad zit. Spreek ons gerust aan en mailen kan ook:  oricbwereldwijzer@stichtingquovadis.nl.

Wij zijn dit schooljaar enthousiast begonnen en hopen het samen met jou/jullie geweldig af te sluiten: houd vrijdagmiddag/avond 5 juli vrij in de agenda!!

Met vriendelijke groet,

ouderraad ICB WereldWijzer