Kanjertraining

ICB WereldWijzer De Vlieger is een “Kanjer” school. Naast het opdoen van kennis vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Een kind komt goed tot leren als hij zich veilig voelt en prettig in zijn vel zit. Dit willen we ondersteunen door in de dagelijkse omgang met kinderen gebruik te maken van de “Kanjertraining”. Dit programma is ontwikkeld door de psycholoog Gerard Weide. Van hem hebben wij trainingsdagen gevolgd om met dit programma te mogen werken. Ook door nascholingsdagen te volgen hebben wij als school nu voor alle leerkrachten een licentie om de lessen aan de kinderen te mogen geven. Daarom ook vindt u de officiële licentie “Kanjerschool” aan de buitengevel van de school. Nieuwe, vast aangenomen leerkrachten op onze school moeten deze training verplicht volgen.

De Kanjertraining gaat uit van basisregels:

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • niemand lacht uit
 • niemand doet zielig

Hierbij wordt gebruik gemaakt van 4 diertypen: de tijger, het konijn, een aap en een pestvogel.
Onderwerpen die in de Kanjertraining aan bod komen:

 • jezelf voorstellen
 • aardige dingen zeggen
 • gevoelens
 • opkomen voor jezelf of anderen
 • ja en nee (durven) zeggen
 • belangstelling tonen
 • samenwerken
 • kritiek geven
 • je mening (niet altijd) zeggen

Met dit programma hopen we kinderen een goede sociaal-emotionele basis te bieden, maar ook pestgedrag zoveel mogelijk uit te bannen. We willen dat ze op deze manier verantwoordelijk omgaan met hun zelfstandigheid en daaraan gekoppelde vrijheid. Meer informatie over de Kanjertraining is te vinden op www.kanjertraining.nl. Zo kunt u hier thuis bij aansluiten.

Vanaf dit jaar werken we met het Kanjer gedragsprotocol i.p.v. een pestprotocol. Hiermee willen we aangeven dat we uitgaan van gewenst gedrag en hoe we eventuele ongewenste situaties op lossen. Het kanjer-gedragsprotocol geldt voor alle in de school aanwezige kinderen en volwassenen.

Dit document bevat informatie over de smileyposter die we op school in alle groepen gebruiken.