Profiel van de school

WereldWijzer is een “Kanjer”school. Naast het opdoen van kennis vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Een kind komt goed tot leren als hij zich veilig voelt en prettig in zijn vel zit. Dit willen we ondersteunen door in de dagelijkse omgang met kinderen gebruik te maken van de “Kanjertraining”. Dit programma is ontwikkeld door de psycholoog Gerard Weide. Van hem, de directeur van het Kanjerinstituut, hebben wij trainingsdagen gevolgd om met dit programma te mogen werken. Ook door nascholingsdagen te volgen hebben wij als school nu voor alle leerkrachten een licentie om de lessen aan de kinderen te mogen geven. Daarom ook vindt u de officiële licentie “Kanjerschool” aan de buitengevel van de school. Nieuwe, vast aangenomen leerkrachten op onze school moeten deze training verplicht volgen.

De Kanjertraining gaat uit van basisregels:
– we vertrouwen elkaar
– we helpen elkaar
– niemand speelt de baas
– niemand lacht uit
– niemand doet zielig

Hierbij wordt gebruik gemaakt van 4 petten: een witte, een gele, een rode en een zwarte. Iedere combinatie van kleur klep met witte pet is goed: een kanjerpet. Daarmee geef je aan te vertrouwen te zijn.

Onderwerpen die in de Kanjertraining aan bod komen:
– jezelf voorstellen
– aardige dingen zeggen
– gevoelens
– opkomen voor jezelf of anderen
– ja en nee (durven) zeggen
– belangstelling tonen
– samenwerken
– kritiek geven
– je mening (niet altijd) zeggen

Met dit programma willen we kinderen een goede sociaal-emotionele basis bieden, maar ook pestgedrag zoveel mogelijk uit bannen. We willen dat ze op deze manier verantwoordelijk omgaan met hun zelfstandigheid en daaraan gekoppelde vrijheid. Daarom hanteren we een ‘gedragsprotocol Kanjertraining’ , waarin voor iedereen duidelijk staat beschreven welk gedrag wij in en rond de school verwachten. Meer informatie over de Kanjertraining is te vinden op www.kanjertraining.nl . Zo kunt u hier thuis bij aansluiten.
Ieder jaar wordt voor het team een nascholingsdag of -moment ‘Kanjertraining’ georganiseerd om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
De Kanjertraining is door het Ministerie van Onderwijs beoordeeld als een bewezen effectieve aanpak in het voorkomen en oplossen van pestgedrag.

Naast “Kanjer”school is WereldWijzer ook een “Met woorden in de Weer” school. We vinden woordenschatonderwijs op school zo belangrijk, dat we hier iedere dag tijd aan besteden. Dit dient ter ondersteuning van het totale onderwijs, van (begrijpend) lezen tot aardrijkskunde, van rekenen tot creatieve vorming. Als een kind veel woorden kent, begrijpt het meer van het dagelijkse onderwijs en de wereld om hem heen. Het kind zal hierdoor meer plezier in leren krijgen en resultaten van het onderwijs worden hoger. Meer informatie vindt u verderop in deze schoolgids.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld