Home>Schoolgids>Waar de school voor staat

Onderwijsvisie en schoolklimaat

Wij zijn een traditionele school en werken in leerstofjaarklassen. Onze aanpak is zoveel mogelijk gericht op de individuele leerling, waarbij het door ons gestelde eindniveau wordt bewaakt. We werken aan het zelfvertrouwen van kinderen door ze succeservaringen te laten opdoen.

Lees verder >

Profiel van de school

WereldWijzer is een “Kanjer”school. Naast het opdoen van kennis vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Een kind komt goed tot leren als hij zich veilig voelt en prettig in zijn vel zit. Dit willen we ondersteunen door

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld