Uitstroomgegevens

Door de afstemming van ons onderwijs op de individuele leerling en door het stellen van andere einddoelen voor bepaalde leerlingen is onze uitstroom divers.
Belangrijk is dat het kind die vorm van voortgezet onderwijs gaat volgen, waarin het met plezier onderwijs kan genieten op een niveau dat reëel haalbaar is. Kinderen dienen er ‘op hun plaats’ te zijn. Vergelijken we onze school met alle deelnemende scholen aan de CITO Eindtoets Basisonderwijs, dan zit onze school meestal boven het landelijk gemiddelde.

De uitstroom van de laatste 3 jaren:

Schooljaar2017-20182016-20172015-2016
praktijkonderwijs11
basis/beroeps5
basis/kader21
kader1
kader/mavo341
mavo1
mavo/havo554
havo/vwo13155
vwo117
gymnasium+1
  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld