Home>Schoolgids>Resultaten van ons onderwijs>Aan het einde van de basisschool

Aan het einde van de basisschool

Als school streef je er naar om de leerlingen op een, voor hen, zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit heeft te maken met de individuele mogelijkheden van de leerling. Door de individuele zorg voor de kinderen weten we aan het eind van de basisschoolperiode vrij precies welk soort van voortgezet onderwijs (VO) voor het kind het meest geschikt is.
We nemen aan het eind van de schoolloopbaan de CITO Eindtoets af om te kijken hoe onze school staat t.o.v. de andere scholen in Nederland. De resultaten daarvan zijn redelijk stabiel, maar kunnen aan kleine wisselingen onderhevig zijn. Dit is mede afhankelijk van het niveau waarop de kinderen instromen en de individuele mogelijkheden. We gebruiken de CITO Eindtoets als objectieve toets en bereiden de leerlingen er niet specifiek op voor. We kunnen concluderen dat onze verwijzing en de uitslag van de Eindtoets in bijna alle gevallen met elkaar overeenkomen. De toets is dan een bevestiging van het advies m.b.t. onze verwijzing naar het VO.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld