Home>Schoolgids>Wij zijn een Quo Vadis school>Wij zijn een Quo Vadis school>Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Quo Vadis

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Quo Vadis

In dit document leest u meer over de beleidsvoornemens van Stichting Quo Vadis, de organisatie waar ICB WereldWijzer onderdeel van uit maakt. Het vormt tevens de leidraad voor het schoolplan 2015-2019 van ICB WereldWijzer. De werktitel van dit bovenschoolse beleidsplan is “Jongleren met talenten”.

Klik om het beleidsplan te openen.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld