Home>Schoolgids>Passend onderwijs en zorg voor onze leerlingen>Welke ondersteuning biedt onze school?

Welke ondersteuning biedt onze school?

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband biedt. Voor ieder kind dat meer ondersteuning nodig heeft zorgen we voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is maatwerk want we gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind. In de meeste gevallen kunnen we dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen onze school. Soms hebben we ondersteuning nodig vanuit Sine Limite en in enkele gevallen biedt het speciaal (basis) onderwijs passend onderwijs voor het kind.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld