Vertrouwenspersonen

Het kan gebeuren, dat er problemen ontstaan die niet zo maar even kunnen worden opgelost:
– problemen van leerlingen waarover ze niet met hun leerkracht kunnen of durven praten;
– machtsmisbruik op school tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten, tussen leerkrachten onderling of tussen school en ouders;
– machtsmisbruik of onmacht binnen het gezin;
– ongewenst gedrag.
In voorkomende gevallen (en laten we hopen dat die zich niet voordoen) is het vaak moeilijk om de weg naar de juiste persoon te vinden. Daarom zijn er op onze school (school)vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn juf Marinke en juf Astrid. Samen met u wordt het probleem besproken c.q. de klacht geformuleerd. Daarna wordt gekeken welke stappen er ondernomen kunnen worden.
Ook kunt u, wanneer u dat wenst, zelf rechtstreeks met uw klacht naar een externe vertrouwenspersoon. Dit is Dorine Gerritsma. Zij is te bereiken via het volgende e-mailadres: dorinegerritsma@bureauvertrouwenspersonen.nl

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld