Plagen en pesten

We vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en prettig voelt bij ons op school. Plagen is daarbij iets wat incidenteel voor kan komen, niet structureel gericht op altijd hetzelfde kind.
Het vervelende bij pesten is, dat het vaker voorkomt dan iedereen denkt, omdat slechts een klein deel van de gepeste kinderen dat thuis of op school vertelt. Bovendien is het pesten moeilijk te constateren, omdat het meestal gebeurt op momenten en plekken waar dat niet te zien is. Hierbij denken we ook aan het gebruik van social media via internet. Het is dus mogelijk een onzichtbaar probleem waar een kind enorm onder kan lijden. We proberen de kinderen bewust te maken van de nare gevolgen van pesten. Hiermee is het pesten natuurlijk niet uit de wereld. Wel hopen we, dat iedereen alert blijft en in geval van vermoedens contact opneemt met de school om naar een oplossing te kunnen zoeken. Ons beleid rondom pestgedrag is te lezen op de website (www.icbwereldwijzer.nl ). Het is vorm gegeven in het gedragsprotocol “Kanjertraining”.
Met de Kanjertraining willen we kinderen leren ook zelf op een goede manier met pestgedrag van een ander om te gaan.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld