Klachtenprocedure

In een school gebeurt enorm veel. Leerlingen, ouders en leerkrachten doen hun best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Waar mensen werken worden echter fouten gemaakt, ontstaan misverstanden, of lopen bepaalde zaken anders dan gewenst. Op zich hoeft dit alles geen probleem te zijn, want door goed onderling overleg kunnen veel dingen prima opgelost worden. Als u hier meer over wilt weten hebben we een brochure: “Een goed gesprek voorkomt erger”, ter inzage aan te vragen bij de directeur.
Het schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie van de VBKO. De klachtencommissie bestaat uit de voorzitter en 2 onafhankelijke leden. Ze zijn te bereiken via Klachtencommissie, Steve Bikostraat 11, 7557 LX Hengelo.
Verder kan de Inspectie van het Onderwijs geraadpleegd worden:
Inspectie van het onderwijs
e-mail: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Voor algemene vragen over onderwijs: tel. 0800-8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief). Ook voor signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. is het mogelijk de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie te raadplegen. Samen met u wordt dan gezocht naar een zorgvuldige, wenselijke aanpak.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld