Het belang van betrokkenheid van ouders

Algemeen Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en leerkrachten. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van ouders en school, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vinden wij een goed contact

Lees verder >

Medezeggenschapsraden

Wat is medezeggenschap en wat doet zo’n raad eigenlijk? Het belangrijkste doel van de MR is dat ouders en het personeel van de school, het recht hebben om mee te denken en mee te praten om zo invloed uit te

Lees verder >

Ouderraad

De ouderraad is de activiteitencommissie van de school en helpt mee bij het realiseren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Dit doen we om meer te kunnen doen dan alleen het allernoodzakelijkste, maar ook om meer persoonlijke

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld