Home>Schoolgids>Onze leerlingen>Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. In Deventer is dit het Etty Hillesum Lyceum, maar er zijn ook mogelijkheden in andere plaatsen. Samen met uw kind en school bepaalt u op welk niveau binnen het voortgezet onderwijs uw kind de meeste kans heeft om te slagen.
De ouders worden van de mogelijkheden op de hoogte gebracht via de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Op deze avond ontvangen de ouders een tijdspad m.b.t. verwijzing naar V.O.
Ieder jaar rond eind januari houdt het Etty Hillesum Lyceum haar open dagen.
Eind april 2018 maken de kinderen de Cito-eindtoets. De uitslag van deze toets komt pas op school als de definitieve aanmelding bij het V.O. al is geweest. Bij een groot verschil tussen het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito-eindtoets kan de school het advies naar boven bijstellen.
Vanwege de Cito-eindtoets in april krijgen de kinderen van groep 8 in november hun eerste rapport. Dit rapport vormt o.a. de basis voor het voorlopig advies voor het V.O.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld