Home>Schoolgids>Onze leerlingen

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. In Deventer is dit het Etty Hillesum Lyceum, maar er zijn ook mogelijkheden in andere plaatsen. Samen met uw kind en school bepaalt u op welk niveau binnen het voortgezet

Lees verder >

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Door af te stemmen op individuele leerlingen, waardoor er verschillen tussen kinderen ontstaan, is het van groot belang om de resultaten van het onderwijs in kaart te brengen en onder controle te houden. We noemen dit het leerlingonderwijsvolgsysteem: LOVS. Het

Lees verder >

Opvang van nieuwe leerlingen

Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt wordt het toegelaten tot de basisschool. Vanaf vijf jaar is het leerplichtig. De manier van aanmelden is geregeld in een convenant tussen de gemeente Deventer en alle schoolbesturen. Met deze

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld