Home>Schoolgids>Ontwikkeling van het onderwijs>Strategisch Beleidsplan (SB)

Strategisch Beleidsplan (SB)

In ons SB wordt uitvoerig beschreven welke processen er gaande zijn en hoe ze verlopen. Daarnaast geven we aan op welke onderdelen veranderingen en verbeteringen wenselijk zijn en wanneer en hoe we daaraan gaan werken. Op deze wijze laat iedere school zien wat men van de school mag verwachten. Het plan bestrijkt een periode van vier jaar. Aan het eind van elk schooljaar wordt nagegaan in hoeverre de plannen zijn waargemaakt. De MR en de onderwijsinspectie worden hiervan op de hoogte gesteld. De resultaten worden verwoord in een jaarverslag. Het nieuwe schoolplan voor de periode 2015-2019 ligt voor belangstellenden ter inzage. Ook het jaarplan 2018-2019 is in te zien.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld