Home>Schoolgids>Ontwikkeling van het onderwijs

Strategisch Beleidsplan (SB)

In ons SB wordt uitvoerig beschreven welke processen er gaande zijn en hoe ze verlopen. Daarnaast geven we aan op welke onderdelen veranderingen en verbeteringen wenselijk zijn en wanneer en hoe we daaraan gaan werken. Op deze wijze laat iedere

Lees verder >

Zorg voor de relatie school en omgeving

De scholen Contacten met andere scholen zijn er via het conglomeraatsoverleg en het Deventer Directeuren-overleg van Quo Vadis. Via Sine Limite zijn er contacten en activiteiten m.b.t. extra zorg voor de leerlingen. Hierbij kunt u denken trajectoverleggen m.b.t. de zorgleerlingen.

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld