Schooltijden

Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De lunch, globaal tussen 11.45 uur en 12.30 uur, geeft de leerlingen tijd om te eten en buiten te spelen onder begeleiding van leerkrachten.
49
De leerlingen gaan vanaf 08.20 uur al naar binnen. Dit om drukte in de gangen te spreiden. Er is van 08.15 – 08.20 uur pleinwacht aanwezig. Van kinderen die na 08.20 uur op de speelplaats komen verwachten we dat ze direct door naar binnen gaan.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld