Onderwijstijd

Door het hanteren van bovengenoemde schooltijden en onderstaande vakanties voldoen we aan de wettelijke verplichting t.a.v. de verplichte onderwijstijd:
Over 8 jaar verspreid krijgen de leerlingen minimaal 7520 uur onderwijs, gemiddeld 940 uur per jaar.
Door de overstap naar de nieuwe schooltijden in augustus 2016 kunnen we nu nog niet uitgaan van 940 uur per jaar. Voor sommige groepen moet, om tot 7520 uur onderwijstijd te komen meer dan 940 uur lestijd per jaar ingeroosterd worden. Om praktische redenen krijgen alle groepen daarom dit schooljaar 960 uur les.
De ingeplande studiedagen, achterin deze schoolgids opgenomen, worden niet in mindering gebracht op bovenstaande lesuren. Het zijn margeuren die binnen de jaarplanning als ‘schoolvrij’ voor de leerling ingeroosterd staan. Andere, mogelijk nog in te plannen studiedagen zullen ruim op tijd in de nieuwsbrief en op de website bekend gemaakt worden. Voor al deze momenten kunt u gebruik maken van de voorzieningen van de BSO, mits u een contract met de organisatie hebt en het op tijd aangeeft. Meer informatie bij de schooldirectie.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld