Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de leerplichtwet . Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het 5 wordt. Voorbeeld: een kind wordt op 14 januari 5 jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 februari.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld