Home>Schoolgids>Leerplicht, verlofregeling, regeling school- en vakantietijden

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de leerplichtwet . Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht. Uw kind is leerplichtig vanaf

Lees verder >

Onderwijstijd

Door het hanteren van bovengenoemde schooltijden en onderstaande vakanties voldoen we aan de wettelijke verplichting t.a.v. de verplichte onderwijstijd: Over 8 jaar verspreid krijgen de leerlingen minimaal 7520 uur onderwijs, gemiddeld 940 uur per jaar. Door de overstap naar de

Lees verder >

Schooltijden

Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De lunch, globaal tussen 11.45 uur en 12.30 uur, geeft de leerlingen tijd om te eten en buiten te spelen onder begeleiding van leerkrachten. 49 De leerlingen

Lees verder >

Vakanties en vrije dagen

Voor dit en volgend schooljaren het vakantierooster: Schooljaar 2018-2019 2019-2020 Herfstvakantie 22-10 t/m 26-10 21-10 t/m 25-10 Kerstvakantie 24-12 t/m 04-01 23-12 t/m 03-01 Voorjaarsvakantie 18-02 t/m 22-02 17-02 t/m 21-02 Paas- en Meivakantie 19-04 t/m 03-05 27-04 t/m 05-05

Lees verder >

Verlofregeling

In een aantal gevallen is het vanzelfsprekend, dat er verlof wordt verleend: huwelijk, overlijden, jubilea etc. Het aanvragen van dit soort verlof dient tijdig (indien mogelijk minimaal 1 week van te voren) en schriftelijk te gebeuren. Ook ons antwoord krijgt

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld