Home>Schoolgids>Diversen>Verzekeringen

Verzekeringen

Het bestuur van Quo Vadis heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten op “secundaire basis” voor de leerlingen, medewerkers en vrijwilligers van haar scholen. Dit betekent dat er altijd eerst gekeken wordt naar het verzekeringspakket van betrokkene of diens ouders. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die personen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, uitstapjes en excursies van een dag(deel) en tijdens het rechtstreeks komen naar de school en het weggaan van de school of de plaats waar de activiteiten of werkzaamheden plaatsvinden.
De verzekerde bedragen betreffen:
– overlijden als gevolg van een ongeval;
– algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval;
– geneeskundige kosten na een ongeval;
– tandheelkundige kosten na een ongeval.
De genees- en tandheelkundige kosten moeten altijd in eerste instantie worden ingediend bij de ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerling of die van de ouders c.q. de verzekeraar van de betrokken medewerker. Indien geen of geen gehele vergoeding plaatsvindt, kan een beroep worden gedaan op de schoolverzekering die dus altijd aanvullend is op de eigen verzekering. Vrijwilligers zijn van bestuurszijde dus niet verzekerd tegen ongevallen.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld