Home>Schoolgids>Diversen>Gebruik privéauto’s voor schoolactiviteiten

Gebruik privéauto’s voor schoolactiviteiten

Het bestuur heeft geen verzekering voor schade aan privéauto’s of voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van privéauto’s, die het gevolg is van activiteiten in schoolverband. Evenmin kent het bestuur een verzekering tegen letselschade van inzittenden bij het gebruik van privéauto’s bij schoolactiviteiten. Het beschikbaar stellen van privéauto’s voor schoolactiviteiten geschiedt dus altijd op eigen risico, waarbij er eveneens sprake moet zijn van een inzittendenverzekering.
Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de schoolongevallenverzekering en de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid is verkrijgbaar op school of bij het onderwijsadministratiekantoor Cabo in Doetinchem.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld