Fotograaf

Eens per jaar worden er foto’s gemaakt door een beroepsfotograaf. U wordt in de gelegenheid gesteld om de gemaakte foto’s te kopen. Er is geen enkele koopverplichting. De betaling hiervan gaat zonder tussenkomst van de school. Hiervoor zullen we de voor de fotograaf benodigde gegevens aanleveren. Als u hier bezwaar tegen hebt, horen we het graag en maken dan aanvullende afspraken met de fotograaf.
De school krijgt de beschikking over een aantal pasfotootjes van ieder kind. Deze gebruiken we vaak voor afscheidscadeautjes voor stagiaires of voor presentjes op moeder- en vaderdag. Via de WWW krijgt u ruim van te voren de informatie die van belang is bij het maken van de (gezins)foto’s.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld