BSO

1 augustus 2007 heeft de school de inspanningsverplichting om te zorgen voor een sluitende dagopvang voor haar leerlingen van 07.30 uur – 18.30 uur. Door bestuurlijke samenwerking van Primair Onderwijs Deventer en Quo Vadis zijn er met Sam&ko en De Company overeenkomsten gesloten om de buitenschoolse opvang te regelen. Hiervan kunt u als ouder gebruik maken als u opvang voor uw kind nodig hebt op doordeweekse dagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen. De kosten hiervoor worden bij u als ouder in rekening gebracht. Via uw werkgever en de belastingdienst is een deel hiervan weer terug te ontvangen. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van een andere BSO-aanbieder.
Kleuters die naar een andere BSO gaan dan Sam&sjakie verzamelen op het gele bankje i.v.m. overzicht voor de groepsleerkrachten.
Ook is er voorschoolse opvang mogelijk. Meer informatie hierover bij de afdeling planning van Sam&ko

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld