Home>Schoolgids>Diversen

BSO

1 augustus 2007 heeft de school de inspanningsverplichting om te zorgen voor een sluitende dagopvang voor haar leerlingen van 07.30 uur – 18.30 uur. Door bestuurlijke samenwerking van Primair Onderwijs Deventer en Quo Vadis zijn er met Sam&ko en De

Lees verder >

Eten en drinken

Kleine pauze (rond 10 uur):Alle kinderen mogen van huis eten en drinken meenemen, mits goed verpakt. Denkend aan het milieu en om de hoeveelheid afval beheersbaar te houden zien we dit het liefst in bakjes of goed afsluitbare bekers. Vooral

Lees verder >

Excursies

N.a.v. bepaalde lessen of tijdens een project worden er wel eens leerzame uitstapjes gemaakt naar bedrijven, instanties, natuurgebieden of musea. Via de WeerWatWijzer (WWW) wordt u op de hoogte gebracht. Uw bijdrage aan een excursie kan bestaan uit het verzorgen

Lees verder >

Fietsen

De meeste kinderen wonen dicht bij school en kunnen gemakkelijk te voet komen. Als de afstand te groot is (bij meer dan 10 minuten lopen), is het meenemen van een fiets uiteraard wel nodig. Echter: hoe meer fietsers, hoe minder

Lees verder >

Fotograaf

Eens per jaar worden er foto’s gemaakt door een beroepsfotograaf. U wordt in de gelegenheid gesteld om de gemaakte foto’s te kopen. Er is geen enkele koopverplichting. De betaling hiervan gaat zonder tussenkomst van de school. Hiervoor zullen we de

Lees verder >

Gebruik privéauto’s voor schoolactiviteiten

Het bestuur heeft geen verzekering voor schade aan privéauto’s of voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van privéauto’s, die het gevolg is van activiteiten in schoolverband. Evenmin kent het bestuur een verzekering tegen letselschade van inzittenden bij het

Lees verder >

Gevonden voorwerpen

Helaas blijven er ook bij ons op school steeds spullen achter. Er is een krat voor gevonden voorwerpen onder de kapstok van de leerkrachten. Dagelijks worden hierin de achtergebleven spullen gelegd. Wanneer u iets kwijt bent, dan kunt u hier

Lees verder >

Hoofdluis

Omdat voor een schoolcontrole op hoofdluis het steeds lastiger werd voldoende ouders bij elkaar te krijgen zijn we overgestapt op groepscontroles. In de eerste week na een vakantie moet deze controle uitgevoerd worden door ouders uit de groep. De berichtgeving

Lees verder >

Huiswerk

De kinderen krijgen vanaf groep 5 soms huiswerk mee. Het gaat dan meestal om het inoefenen van een dictee, topografie of om het leren van een proefwerk. In de hogere groepen komt er meer huiswerk om al vast te wennen

Lees verder >

Mobiele telefoons

Kinderen mogen bij ons op school geen mobiele telefoon mee nemen. Als kinderen ouders moeten bellen kan dat via de telefoon op school. Ook andersom, ouders hebben een belangrijke boodschap voor hun kind, zien we graag dat dat via de

Lees verder >

Schade toegebracht aan derden (Wettelijke aansprakelijkheid)

Het bestuur en/of zijn medewerkers en/of de vrijwilligers en/of zijn leerlingen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen toegebracht. Het bestuur heeft zichzelf, de medewerkers, vrijwilligers en leerlingen van haar scholen tegen dit risico verzekerd door middel van een

Lees verder >

Schoolgruiten

Sinds januari 2012 doet ICB WereldWijzer mee aan ‘Schoolgruiten’. Dit is een programma, opgezet door de Europese ministeries van Land -en tuinbouw. Het houdt in dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag als pauzetussendoortje groente (worteltje, snackpaprika, tomaat e.d)

Lees verder >

Verjaardagen

Als een kind jarig is, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. Op die dag mogen de kinderen van de eigen groep en leerkrachten getrakteerd worden. Om de leerkrachten te trakteren gaan ze in de ochtendpauze vanaf 10 uur

Lees verder >

Verkeersouder

Op onze school is een verkeersouder aanwezig, mevrouw C. Wichink Kruit. Zij helpt de school rondom verkeersveiligheid bij uitstapjes. Ook helpt ze bij de organisatie van het verkeers-examen, dat de leerlingen van groep 7 ieder jaar afleggen. De verkeersouder werkt

Lees verder >

Verlies, diefstal en vernieling

Het bestuur heeft geen verzekering voor leerlingen, medewerkers en/of vrijwilligers tegen verlies, diefstal of vernieling van eigen spullen.

Lees verder >

Verzekeringen

Het bestuur van Quo Vadis heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten op “secundaire basis” voor de leerlingen, medewerkers en vrijwilligers van haar scholen. Dit betekent dat er altijd eerst gekeken wordt naar het verzekeringspakket van betrokkene of diens ouders. De verzekering is

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld