Home>Schoolgids>De School>Ziekmeldingen

Ziekmeldingen

Bij ziekte van een kind vragen we de ouders om de school op
de hoogte te stellen. Dat kan per briefje of telefonisch. Wilt u dat wel vóór 8.30 uur doen? Het is namelijk storend om onder schooltijd alsnog meldingen door te moeten geven. Als er geen ziekmelding is geweest zitten wij, met name als het jonge kinderen betreft, met een onbehaaglijk gevoel en zullen zo mogelijk contact met u opnemen.
Als een leerling langere tijd niet naar school kan, gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Het continueren van het onderwijs is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is het ook van belang dat de zieke leerling contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen.
Voor meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen kunt u o.a. terecht op www.ziezon.nl , de website van het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld