Home>Schoolgids>De School>Schoolgrootte

Schoolgrootte

Interconfessionele basisschool WereldWijzer is een school met 2 locaties: Deventer en Okkenbroek . In deze schoolgids vertellen we over locatie Deventer.
In Deventer staan ongeveer 210 leerlingen ingeschreven. We werken met jaargroepen. Dit schooljaar, 2018-2019, starten we met 2 kleutercombinatiegroepen en verder de groepen 3, 4, 5, 6, 2 x 7 en 8. Jaarlijks bekijken we hoe de samenstelling van de groepen eruit komt te zien. Daar waar nieuwe (combinatie)groepen gemaakt worden, ligt de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de groep bij de school. Ouders kunnen, waar nodig, bij het denkproces betrokken worden, maar dit is niet perse noodzakelijk. De informatie, die eventueel uit de gesprekken met ouders voortkomt, nemen we dan in onze overweging t.a.v. plaatsing mee.

Het gebouw beschikt over 9 leslokalen, een speelzaal en centrale hal. Voor de gymlessen van de groepen 3 tot en met 8 hebben we de beschikking over een inpandige sportzaal.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld