Home>Schoolgids>De School>Over de school

Over de school

Interconfessionele Basisschool WereldWijzer (ICB WereldWijzer) is een school met een locatie in Deventer en een locatie in Okkenbroek. Omdat beide locaties onderwijskundig grote verschillen vertonen is gekozen om voor beide locaties een aparte schoolgids uit te geven. Dit is de schoolgids van ICB WereldWijzer, locatie Deventer.
In deze schoolgids, een document voor ouders van de huidige en toekomstige leerlingen, beschrijven we wat we als schoollocatie willen zijn en hoe we dat vorm geven. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Dit uit zich in de manier van werken, de sfeer en wat we de kinderen leren.
We geven aan hoe we ons onderwijs georganiseerd hebben en welke zorg we besteden aan onze leerlingen. Ook activiteiten in het kader van Passend Onderwijs worden beschreven.
We willen in algemene bewoordingen duidelijk maken welke doelen we nastreven, hoe we die doelen willen bereiken en welke resultaten we daarmee boeken. Dit onderwijskundige deel is een afgeleide van het schoolondernemingsplan, dat eens in de vier jaar wordt opgesteld. Het huidige schoolondernemingsplan is gemaakt en vastgesteld in 2015 en is geldend voor de periode augustus 2015 – juli 2019. Per schooljaar wordt een deel van het plan administratief beschreven in te bereiken doelstellingen. Daarbij volgt ook een uitwerking van de manier waarop we de doelen willen bereiken en hoe we dit evalueren en borgen.
In deze schoolgids vindt u ook allerlei praktische informatie over het aanmelden van uw kind als leerling van ICB WereldWijzer, schooltijden, overblijven, diverse data, vakanties en adressen.
Ook is de schoolgids , zoals eerder vermeld, bedoeld voor ouders, die een basisschool zoeken voor hun kind, of dat nu een kleuter is of een al elders schoolgaand kind.

Via de WeerWatWijzer, onze nieuwsbrief, die eens per 14 dagen op donderdag digitaal wordt verstuurd, houden wij u op de hoogte van actuele zaken.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld