Identiteit

WereldWijzer is een interconfessionele basisschool. Dat betekent dat we vanuit het katholieke en protestants christelijke geloof onze schoolidentiteit vorm geven. Dit doen we vanuit een waardenpiramide en aandacht voor bijbelverhalen. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor de directe geloofsopvoeding van uw kind. U bepaalt daarbij zelf de diepte en intensiteit. Als school hebben wij een ondersteunende functie. Vanuit de gelovige traditie, bijbelverhalen, waarden en normen leven wij de kinderen geloofsbeleving en daaruit voortvloeiend gedrag voor. Traditie en bijbelverhalen krijgen een koppeling naar de huidige tijd: wat doe ik met de boodschap van het geloof. We willen kinderen een positieve levenshouding mee geven, met aandacht voor de diversiteit in de samenleving. Waardering en respect voor de ander en het andere zijn sleutelbegrippen. Als ondersteuning gebruiken we, naast de waardenpiramide, een zelf ontwikkeld lesplan. Hiermee willen we herkenbaar werken aan geloofsbeleving en –opvoeding van de leerlingen.
De piramide geeft aan wat wij belangrijk vinden:

We beginnen iedere morgen met een gebed, lied of een gedachte. Vanzelfsprekend besteden we ruim aandacht aan de (grote) feesten en de voorbereiding daarop: advent en Kerst, carnaval, de vastenperiode en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. We vinden het belangrijk de band met de kerk levend te houden: geloven doe je in een groter verband dan thuis of op school. Daarom brengen we ieder jaar minimaal 1 keer een bezoek aan een kerk. Vaak doen we dit bij de viering van Kerst en/of Pasen.
Zonder onze identiteit te verliezen staan we open voor kinderen en ouders met andere culturele of religieuze achtergronden op basis van wederzijds respect.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld