Home>Schoolgids>De School

Directie

De directie van ICB WereldWijzer: Margriet van Duren, directeur, in noodgevallen telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-16118577. Geeske Bloemberg, teamleider, in noodgevallen telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-19410335.

Lees verder >

Identiteit

WereldWijzer is een interconfessionele basisschool. Dat betekent dat we vanuit het katholieke en protestants christelijke geloof onze schoolidentiteit vorm geven. Dit doen we vanuit een waardenpiramide en aandacht voor bijbelverhalen. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor de directe geloofsopvoeding van

Lees verder >

Over de school

Interconfessionele Basisschool WereldWijzer (ICB WereldWijzer) is een school met een locatie in Deventer en een locatie in Okkenbroek. Omdat beide locaties onderwijskundig grote verschillen vertonen is gekozen om voor beide locaties een aparte schoolgids uit te geven. Dit is de

Lees verder >

Schoolbestuur

Onze school maakt deel uit van de Stichting Quo Vadis. Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs. Ongeveer 500 medewerkers (300 fte) zijn voor de stichting werkzaam op scholen

Lees verder >

Schoolgrootte

Interconfessionele basisschool WereldWijzer is een school met 2 locaties: Deventer en Okkenbroek . In deze schoolgids vertellen we over locatie Deventer. In Deventer staan ongeveer 210 leerlingen ingeschreven. We werken met jaargroepen. Dit schooljaar, 2018-2019, starten we met 2 kleutercombinatiegroepen

Lees verder >

Situering

ICB WereldWijzer bevindt zich centraal in de wijk Colmschate en is gebouwd in 1984. Het aantal leerlingen bedraagt ongeveer 210. Wij voorzien een lichte daling, samenhangend met de krimp van het aantal opgroeiende kinderen in de wijk en Deventer als

Lees verder >

Ziekmeldingen

Bij ziekte van een kind vragen we de ouders om de school op de hoogte te stellen. Dat kan per briefje of telefonisch. Wilt u dat wel vóór 8.30 uur doen? Het is namelijk storend om onder schooltijd alsnog meldingen

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld