Speciale voorzieningen

Documentatiecentrum en bibliotheek
Op school is een collectie boeken aanwezig. Het betreft prenten- en leesboeken en ook boeken van informatieve aard. De boeken worden gelezen tijdens de verschillende leesuren en/ of bij het voorbereiden van een spreekbeurt of presentatie. Ook kan voor een spreekbeurt of werkstuk gebruik gemaakt worden van de computer: via internet is ook voor de kinderen veel informatie voorhanden. Ze leren zo informatie te zoeken, beoordelen, structureren en samenvatten: kortom een heel leerproces.
In groep 1 en 2 kunnen boeken mee naar huis worden genomen. De kinderen krijgen hiervoor op school een tas. We willen graag dat deze tas gebruikt wordt, zodat de boeken mooi blijven. Voor het uitlenen van de boeken worden we geholpen door ‘bieb-ouders’.
Om het lezen verder te promoten is de school aangesloten bij ´Bieb op school´. Een opgeleide lees coördinator begeleidt het team bij het uitvoeren van leesactiviteiten ter bevordering van het leesplezier van kinderen.

ICT
Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Dat mensen door mobiel internet in contact kunnen zijn met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken waar en wanneer ze maar willen, heeft een gigantische impact. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in dit verband nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor ons onderwijs. Bepaald moet worden wat de belangrijkste skills zijn en hoe het onderwijs daar het beste op kan inspelen. De rol van de leerkracht zal veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.
De volgende vaardigheden worden in deze tijd als belangrijk gezien:
samenwerken
kennisconstructie
probleemoplossend denken
creatief denken
zelfregulerend vermogen
mondelinge en schriftelijke communicatie
een initiatiefrijke houding
nieuwsgierige en onderzoekende houding
integratie van ICT
Voor ICB WereldWijzer zijn deze vaardigheden belangrijke uitgangspunten waarmee wij ons onderwijs vormgeven. Wij zijn van mening dat het gebruik van ICT-middelen binnen de school een betekenisvolle bijdrage levert aan het leerproces. Het biedt mogelijkheden om kinderen meer autonoom te laten werken en kinderen kunnen de informatie oproepen op de momenten waarop zij dit willen. ICT wordt ingezet als een middel om de kinderen op een rijke manier te laten leren. Kinderen reageren er bijzonder positief op, kunnen de buitenwereld binnenhalen en zij leggen door deze technologie hele brede contacten.
Snappet
Een van de middelen die we in schooljaar 2016-2017 als pilot hebben ingezet om het leerrendement te verhogen van het rekenonderwijs, is het werken met Snappet.
Het werken met Snappet bevalt erg goed. Het levert hogere leerresultaten op. De leerlingen zijn vrijwel allemaal enthousiast, de leerkracht krijgt meer ruimte. Ze kunnen nu o.a. real-time bijhouden wat de leerlingen aan het doen zijn. Ze hebben minder nakijk- en registratiewerk en kunnen direct inspelen op kinderen die extra hulp behoeven. Daarnaast ligt door het digitaal verwerken van de oefenstof de productiviteit van de leerlingen een stuk hoger en is het werken met een individuele leerlijn middels een tablet gemakkelijker te realiseren, te organiseren en te volgen qua ontwikkeling. Bovendien krijgen leerlingen oefenstof op maat op basis van een analyse van hun resultaten.
Snappet wordt komend schooljaar ingezet in de groepen 4 t/m 8 voor rekenen en spelling, waarbij de leerlingen van groep 8 de beschikking krijgen over een laptop van de school.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld