Home>Schoolgids>De organisatie van het onderwijs

Activiteiten voor de kinderen

Ons woordenschatonderwijs heet: Met Woorden in de Weer (MWidW). In iedere groep worden iedere week 3 of 4 woordgroepen van ± 4 nieuwe woorden aangeleerd. Voor de meeste leerlingen zijn dit nieuwe of moeilijke woorden. Het gaat dan niet alleen

Lees verder >

Organisatie van de school

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, ongeacht hun aanleg, aard of afkomst. We willen zo optimaal mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van alle leerlingen in de groepen 1 t/m 8 en zo een ononderbroken ontwikkelingsproces

Lees verder >

Schoolteam

Samenstelling Directeur: Margriet van Duren Teamleider: Geeske Bloemberg Interne begeleider: José Swijtink Vertrouwenspersoon: Marinke Claassen en Astrid Gerritsen Groepsleerkrachten: • Marion Woertman • Suzanne Zernitz • Astrid Gerritsen • Angelique Zandbelt • Miranda Pieters • Kyra Nanlohy • Marinke Claassen

Lees verder >

Speciale voorzieningen

Documentatiecentrum en bibliotheek Op school is een collectie boeken aanwezig. Het betreft prenten- en leesboeken en ook boeken van informatieve aard. De boeken worden gelezen tijdens de verschillende leesuren en/ of bij het voorbereiden van een spreekbeurt of presentatie. Ook

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld