Home>Schoolgids

Aan het einde van de basisschool

Als school streef je er naar om de leerlingen op een, voor hen, zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit heeft te maken met de individuele mogelijkheden van de leerling. Door de individuele zorg voor de kinderen weten we aan

Lees verder >

Activiteiten voor de kinderen

Ons woordenschatonderwijs heet: Met Woorden in de Weer (MWidW). In iedere groep worden iedere week 3 of 4 woordgroepen van ± 4 nieuwe woorden aangeleerd. Voor de meeste leerlingen zijn dit nieuwe of moeilijke woorden. Het gaat dan niet alleen

Lees verder >

AVG

Op 25 mei 2018 is er in de EU (en dus ook in Nederland) een nieuwe wet van kracht gegaan: de wet AVG. In deze wet staan nieuwe artikelen beschreven die zorgdragen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De vorige

Lees verder >

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. In Deventer is dit het Etty Hillesum Lyceum, maar er zijn ook mogelijkheden in andere plaatsen. Samen met uw kind en school bepaalt u op welk niveau binnen het voortgezet

Lees verder >

BSO

1 augustus 2007 heeft de school de inspanningsverplichting om te zorgen voor een sluitende dagopvang voor haar leerlingen van 07.30 uur – 18.30 uur. Door bestuurlijke samenwerking van Primair Onderwijs Deventer en Quo Vadis zijn er met Sam&ko en De

Lees verder >

Directie

De directie van ICB WereldWijzer: Margriet van Duren, directeur, in noodgevallen telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-16118577. Geeske Bloemberg, teamleider, in noodgevallen telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-19410335.

Lees verder >

Eten en drinken

Kleine pauze (rond 10 uur):Alle kinderen mogen van huis eten en drinken meenemen, mits goed verpakt. Denkend aan het milieu en om de hoeveelheid afval beheersbaar te houden zien we dit het liefst in bakjes of goed afsluitbare bekers. Vooral

Lees verder >

Excursies

N.a.v. bepaalde lessen of tijdens een project worden er wel eens leerzame uitstapjes gemaakt naar bedrijven, instanties, natuurgebieden of musea. Via de WeerWatWijzer (WWW) wordt u op de hoogte gebracht. Uw bijdrage aan een excursie kan bestaan uit het verzorgen

Lees verder >

Fietsen

De meeste kinderen wonen dicht bij school en kunnen gemakkelijk te voet komen. Als de afstand te groot is (bij meer dan 10 minuten lopen), is het meenemen van een fiets uiteraard wel nodig. Echter: hoe meer fietsers, hoe minder

Lees verder >

Fotograaf

Eens per jaar worden er foto’s gemaakt door een beroepsfotograaf. U wordt in de gelegenheid gesteld om de gemaakte foto’s te kopen. Er is geen enkele koopverplichting. De betaling hiervan gaat zonder tussenkomst van de school. Hiervoor zullen we de

Lees verder >

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld