Schoolgids 2019-2023

In de schoolgids vindt u de informatie van en over de school die niet zo snel veroudert. Daarom is deze gids ook 4 jaar geldig. Informatie die u in deze schoolgids aantreft gaat over organisatie van het onderwijs, identiteit, de manier van werken. Ook vindt u informatie over ouderbetrokkenheid en informatie van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Als er gaandeweg de jaren toch ander beleid komt dan wordt dit verwoord in het jaarkatern van de schoolgids.
Veel leesplezier gewenst. Voor vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de directeur. 

 

Zie ook

 

 

Wijzer met jezelf en de ander

Wijzer voor jezelf en de ander

Wijzer in, voor en met de wereld

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren