Home>Over ons>Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019

Iedere 4 schooljaren wordt een meerjarenbeleidsplan geschreven. Dit beleidsplan moet zorgen voor een doordachte ontwikkeling van de school. Er kan niet overal tegelijk aan gewerkt worden, dus daarom een meerjarenplan. In dit document staan de plannen van ICB WereldWijzer, locatie Deventer. Naast items uit het strategisch beleidsplan van Quo Vadis zijn er ook schooleigen ontwikkelpunten toegevoegd. Op basis van de meerjarenplanning worden jaarplannen gemaakt. Het schoolplan wordt besproken met de MR. Na instemming van de MR en de Bestuurder van Quo Vadis wordt het plan uitgevoerd.

Schoolplan 2015-2019

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld