Nieuwe spelcontainers
17 januari 2022

c

Wij hebben onze nieuwe spelcontainers in gebruik genomen. Containers vol buitenspeelgoed om het spel te stimuleren. We hebben de containers aan kunnen schaffen met de NPO-gelden. In deze coronatijd hebben we namelijk, naast het wegwerken van eventuele onderwijsachterstanden, ook extra aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen. Samen spelen is daarbij heel belangrijk en vooral heel leuk!

 

Agenda
Meester- en juffendag
Musical en afscheid groep 8
Start zomervakantie
Zomervakantie

Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd

Wijzer met jezelf en de ander

Wijzer voor jezelf en de ander

Wijzer in, voor en met de wereld

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren