Home>Groepen>Groep 8b>Uiterwaarden project

Uiterwaarden project

woensdag 25 september 2019

Het programma van Expeditie Uiterwaard voor groep 8 bestaat uit twee delen. Deel één is een voorbereidende les in de klas. Hiervoor is een uitdagende expeditiekoffer samengesteld, met fotomateriaal, veldwerkspullen, vondsten uit uiterwaarden.. Het hoe en waarom van Ruimte voor de Rivier en het project in Deventer staat hierin centraal. Na deze les is het tijd om op pad te gaan, de Ossenwaard in, een uiterwaardgebied bij Deventer, begeleid door een deskundige gids en met de hulp van enkele ouders.

De kinderen gaan enthousiast aan de slag met veldwerkopdrachten, gericht op onderzoeken en beleven. Bijvoorbeeld zelf een mini-rivier maken aan het strandje bij de IJssel, om zo in het klein Ruimte voor de Rivier te scheppen. Of grondboringen doen om te ontdekken welke grondsoort er schuilgaat onder de oppervlakte. Zoeken naar dieren –groot en klein- die wonen in de uiterwaard. Of speuren naar hoogwatersporen: tot hoog in de bomen is van alles te ontdekken!
Het wordt een leuke en leerzame ochtend…maar denk wel aan de aangepaste kleding voor de kinderen.

 


De kinderen zijn druk bezig met diverse opdrachten.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld