Documenten

Hier staan alle documenten:

 

Schoolgids wereldwijzer Deventer 2019-2023

jaarkatern 2021-2022.pdf

Jaarplan 2020-2021

Jaarverslag 2020-2021.pdf

Strategisch beleidsplan 2019-2023

Veiligheidsplan Wereldwijzer

 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere basisschool heeft een SOP, waarin staat wat de school aan ondersteuning aan de kinderen kan bieden. Dit is een wettelijke plicht. Allereerst gaat het om de basisondersteuning, waar het grootste deel van de kinderen voldoende aan heeft. Zij kunnen lekker mee komen met het onderwijsaanbod in de klas zonder extra veel hulp te krijgen. Een deel van de kinderen heeft behoefte aan extra uitdaging of ondersteuning. ook kan dat zo zijn door een stoornis of een andersoortige hulpvraag. In het SOP kunt u lezen wat ICB WereldWijzer in deze extra zorg aankan.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Agenda
Meester- en juffendag
Musical en afscheid groep 8
Start zomervakantie
Zomervakantie

Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd

Wijzer met jezelf en de ander

Wijzer voor jezelf en de ander

Wijzer in, voor en met de wereld

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences