Home>Groepen>Groep 7b

Groep 7b

Groep 7B
Maandag juf Kyra
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag meneer Michel

Rekenen, Wereld in Getallen
Iedere dag instructie, daarna zelfstandig werken op de tablets. Op woensdag wordt de projecttaak gedaan, daar vindt erg veel interactie plaats. Op vrijdag vooral het afmaken van de taken. Daarnaast werken de leerlingen gedurende de hele week aan hun eigen leerdoelen.
Leerlingen met behoefte aan extra begeleiding, kunnen deze krijgen van de groepsleerkracht, een stagiaire, een andere leerkracht of van een leerkracht uit een andere klas. Ook stimuleren wij dat leerlingen elkaar dingen uitleggen.

Taal
Voor taal gebruiken wij veelal het boek van de methode. Ook de schriftelijke verwerkingsopdrachten horen hierbij. Voor een aantal taalopdrachten wordt wel gebruik gemaakt van de tablet.

Spelling
Vier lessen per week met de methode Taal actief. Hierbij is veel aandacht voor herhaling van de regels. Ook hier werken de leerlingen aan hun eigen leerdoelen.

De zaakvakken
Ook dit jaar krijgen de leerlingen geschiedenis, aardrijkskunde/topografie, en natuur. Daarnaast de methode studievaardigheden Blits. Uiteraard gaan we ook verder met de kanjerlessen.

In groep 7 starten we met het geven van Engelse les. Deze worden wekelijks ingepland.

Verkeersexamen
In april zullen de kinderen van groep 7 het verkeersexamen afleggen. Dit examen bevat twee delen; theorie en praktijk. Aan de theorie zullen we in de klas veel aandacht besteden. De kinderen zullen er thuis ook voor moeten leren.
Voor het praktijkexamen is het van belang dat iedere leerling van groep 7 een goede fiets heeft. Deze wordt ongeveer een week voor het praktijkexamen gekeurd.
Onze ervaring leert dat de meeste kinderen het ontzettend spannend vinden om het examen af te leggen. U krijgt daarom van tevoren de route van ons. Op deze manier kunt u de route vast oefenen met uw kind.

Sportdag
Groep 7 en 8 doen mee met de Deventer sportdag. Hiervoor vragen wij elk jaar hulp bij vervoer. Tegen die tijd ontvangt u van ons bericht.

Proefwerken
Van de zaakvakken worden regelmatig toetsjes afgenomen. Proefwerken hierover worden een week van te voren aangekondigd en op het bord gezet. Hiervoor krijgen de kinderen een week van te voren een samenvatting mee, zodat ze thuis kunnen leren.

Zorgsysteem op school
N.a.v. de citotoetsen en het werk in de klas wordt gekeken of een kind RT nodig heeft. Dit kan in de klas gebeuren, maar soms ook wel buiten de klas.
Dit kan op het gebied van lezen, rekenen, spelling, maar ook op sociaal gebied. Zo kan het voorkomen dat er verschillende niveaus in een groep zijn. Of kinderen die iets extra’s moeten doen. Ook thuis kunt u soms gevraagd worden wat ondersteuning te geven. Bijv. wat extra’s voor spelling.
Omdat de basisschool geacht wordt onderwijs te geven aan alle kinderen in hun leefomgeving, kan het zijn dat wij kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hier op school krijgen. We kijken natuurlijk wel of het ook haalbaar is met de middelen die we hebben of daarvoor extra krijgen! U heeft er vast wel over gelezen: passend onderwijs.

Computers
Naast de tablets blijven we de computers gebruiken, voor programma’s waarvoor de tablet niet toereikend is.

Sinterklaas
Groep 7 trekt lootjes en maakt een surprise met een klein gedichtje voor een ander kind. Het geld daarvoor krijgen ze van school.

Sinterklaas komt niet meer in de klas.

Omgekeerde oudergesprekken
Basis voor het gesprek is dat u als ouder vooraf een formulier invult. Hierdoor kunt u als ouder relevante informatie geven over uw kind, zodat de leerkracht goed voorbereid aan het schooljaar kan beginnen.

Einde schooltijd
De school gaat alle dagen uit om 14.00 uur.

Privé eigendommen en mobieltjes
Het meenemen van privé eigendommen voor school is voor eigen risico.
Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind een mobiele telefoon mee moet nemen naar school, graag aan de leerkracht melden. Tijdens de schooluren bewaart de leerkracht het mobieltje.

Eten en drinken
Als we starten met de lunch dan is het in de groep 5 minuten stil. Zo komen de kinderen ook even aan rust toe om te eten. Ook na deze 5 minuten wordt er geen t.v. gekeken en is de rust om te eten erg belangrijk.
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn nog steeds de gruitdagen.

Ophalen / brengen
We vinden het prettig om het schoolplein zoveel mogelijk te gebruiken waarvoor deze bedoeld is; spelen. Daarom hebben wij het verzoek om zoveel mogelijk lopend naar school te komen, dan staan er namelijk minder fietsen op het plein.
Alleen tijdens de pauze mag er op het plein gevoetbald worden met een klein balletje, dus niet vóór school. Groep 7 maakt voor het voetballen gebruik van het oud-Dol-Fijn plein.

BSO
Op de website staat alles over de buitenschoolse opvang (BSO). Aanmeldingen moeten zelf geregeld worden door de ouders. De school stelt de organisaties op de hoogte van de studiedagen, maar u moet uw kind zelf voor desbetreffende dagen opgeven!

Spreekbeurten
We gaan over een tijdje beginnen met algemene spreekbeurten. De kinderen zoeken een onderwerp waar zij over willen vertellen. In de bibliotheek halen ze boekjes (of van internet) en zetten ze voor zichzelf op papier wat zij gaan vertellen. Liefst niet letterlijk, maar meer “kapstokken”. Het is niet de bedoeling dat de spreekbeurt opgelezen wordt. Misschien kunt u hen erbij helpen door te luisteren bij het oefenen.

Post
Sinds een aantal jaar ontvangt u veel post van school digitaal. O.a. de nieuwsbrieven iedere 14 dagen, maar ook briefjes voor uitnodigingen voor bijv. de ouderavonden. Wanneer u nog niets ontvangen heeft, of wanneer u een nieuw emailadres heeft, graag doorgeven aan de leerkracht.

Ten slotte
* Bij bijzonderheden/ problemen zullen wij dit als eerste met uw kind proberen op te lossen. Wij zouden het fijn vinden als vanuit de ouders deze zelfstandigheid gestimuleerd wordt.
* Mochten er toch dingen zijn die u graag met ons wilt bespreken, kom dan even om 14:00u naar ons toe. Het liefst samen met uw kind, zodat we het samen kunnen bespreken.
* Bellen naar school of mailen mag ook altijd. Of gewoon even langskomen omdat uw kind graag iets wilt laten zien!

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld