Home>Groepen>Groep 7

Groep 7

Groep 7

Op maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag meester Robert
Op donderdag juf Angelique

Op maandag. dinsdag en woensdag hebben we stagiaire Onderwijsassistent Thijmen erbij.

In groep 7 zijn we gestart met het werken met laptops. Daarop en daarnaast hanteren wij gewoon de methode van de boeken.

Rekenen, Wereld in Getallen: op snappet
Iedere dag instructie, daarna zelfstandig werken op de laptop. Op woensdag wordt de projecttaak gedaan, daar vindt erg veel interactie plaats. Op vrijdag vooral het afmaken van de taken. Daarnaast werken de leerlingen gedurende de hele week aan hun eigen leerdoelen.

Taal
We gebruiken de methode Taal Actief.
Voornamelijk schriftelijk. Enkele oefeningen via snappet

Spelling
Vier lessen per week met de methode Taal actief via snappet Hierbij is veel aandacht voor herhaling van de regels. Ook hier werken de leerlingen aan hun eigen leerdoelen.

De zaakvakken
Nieuwe methode Naut, Brandaan en Meander. Voldoet aan de nieuwste eisen Wereldoriëntatie. Daarnaast de methode studievaardigheden Blits. Topo dit jaar Europa.

Andere vakken
In groep 7 ook weer Engelse les via methode Groove me. Deze lessen worden wekelijks ingepland. Ook weer muziek. Liedjes met gitaar en methode Eigenwijs.

Squla
Squla is een betaalde leeromgeving voor kinderen uit het basisonderwijs. Voor scholen is het echter gratis. De kinderen kunnen daardoor elke schooldag tot 15:00 thuis gebruik maken van Squla. Hiervoor hebben ze wel de inlog nodig, deze krijgen ze van ons.

Verkeersexamen
In 2020 zullen de kinderen van groep 7 het verkeersexamen afleggen. Dit examen bevat twee delen; theorie en praktijk. Aan de theorie zullen we in de klas veel aandacht besteden. De kinderen zullen er thuis ook voor moeten leren. Datum is 31 maart 2020.
Voor het praktijkexamen is het van belang dat iedere leerling van groep 7 een goede fiets heeft. Deze wordt ongeveer een week voor het praktijkexamen gekeurd.
Onze ervaring leert dat de meeste kinderen het ontzettend spannend vinden om het examen af te leggen. U krijgt daarom van tevoren de route van ons. Op deze manier kunt u de route vast oefenen met uw kind.

Sportdag
Groep 7 en 8 doen mee met de Deventer sportdag. Hiervoor vragen wij elk jaar hulp bij vervoer en begeleiding. Datum nog niet bekend.

Huiswerk
Van de zaakvakken worden regelmatig toetsjes afgenomen. Proefwerken hierover worden een week van te voren aangekondigd en op het bord gezet. Hiervoor krijgen de kinderen een week van te voren een samenvatting mee, zodat ze thuis kunnen leren. Daarnaast ook weer spreekbeurten en bladen om thuis te maken.

Sinterklaas
Groep 7 trekt lootjes en maakt een surprise met een klein gedichtje voor een ander kind. Het geld daarvoor krijgen ze van school.
Sinterklaas komt niet meer in de klas.

Omgekeerde oudergesprekken
Basis voor het gesprek is dat u als ouder vooraf een formulier invult. Hierdoor kunt u als ouder relevante informatie geven over uw kind, zodat de leerkracht goed voorbereid aan het schooljaar kan beginnen.

Einde schooltijd
De school gaat alle dagen uit om 14.00 uur.

Privé eigendommen en mobieltjes
Het meenemen van privé eigendommen voor school is voor eigen risico.
Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind een mobiele telefoon mee moet nemen naar school, graag aan de leerkracht melden. Tijdens de schooluren bewaart de leerkracht het mobieltje.

Ophalen / brengen
We vinden het prettig om het schoolplein zoveel mogelijk te gebruiken waarvoor deze bedoeld is; spelen. Daarom hebben wij het verzoek om zoveel mogelijk lopend naar school te komen, dan staan er namelijk minder fietsen op het plein.
Alleen tijdens de pauze mag er op het plein gevoetbald worden met een klein balletje, dus niet vóór school. Groep 7 maakt voor het voetballen gebruik van het oud-Dol-Fijn plein.

Gedrag
We volgen de lessen van de kanjertraining. Daar naast aandacht voor:
Rust in de groep
Meester of juf aankijken als je met hem/haar praat.
Een waarschuwing moet genoeg zijn. Bij de tweede een gesprek met meester. Bij herhaaldelijk eventueel nablijven. We laten de leerling dan naar huis bellen.

Ten slotte
• Bij bijzonderheden/ problemen zullen wij dit als eerste met uw kind proberen op te lossen. Wij zouden het fijn vinden als vanuit de ouders deze zelfstandigheid gestimuleerd wordt.
• Mochten er toch dingen zijn die u graag met ons wilt bespreken, kom dan even om 14:00u naar ons toe. Het liefst samen met uw kind, zodat we het samen kunnen bespreken.
• Bellen naar school of mailen mag ook altijd.

 

 

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld