Home>Groepen>Groep 6

Groep 6

Leerkrachten:
Op maandag en dinsdag werkt juf Ingrid en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Kyra. Daarnaast is op maandag, dinsdag en woensdag juf Romi aanwezig. Zij loopt bij ons stage.

Rekenen, Wereld in Getallen:
Iedere dag instructie, daarna zelfstandig werken op de tablets. Op woensdag wordt de projecttaak gedaan, daar vindt erg veel interactie plaats. Op vrijdag vooral het afmaken van de taken. Daarnaast werken de leerlingen gedurende de hele week aan hun eigen leerdoelen.

Taal:
We gebruiken de methode Taal Actief. De verwerking doen op de leerlingen in hun schrift.

Spelling:
Taal Actief. Vier lessen per week. Veel aandacht voor herhaling van de regels. Ook hier werken de leerlingen aan hun eigen leerdoelen. Verwerking vindt plaats op de tablet.

Engels
We maken gebruik van een digitale methode Groove.me. Deze methode is gebaseerd op engelse popliedjes. Het Engels wordt vanaf dit jaar schoolbreed gegeven.

Muziek
Vorig jaar zijn we gestart met de digitale methode Eigen-Wijs. Ook dit jaar worden de leerkrachten hiervoor regelmatig gecoacht.

De zaakvakken:
Dit jaar krijgen de leerlingen geschiedenis, aardrijkskunde/topografie, natuur en techniek. Daarnaast de methode studievaardigheden Blits. Uiteraard gaan we ook verder met de kanjerlessen.
Binnen topografie wordt dit schooljaar Nederland en de provincies behandeld.

Gym
Tijdens de gym wordt van de leerlingen verwacht dat ze goed passende gymschoenen met witte zolen dragen, dat indien van toepassing hun haar in een staart zit en evt. sieraden af zijn. We zijn hier streng op!

Proefwerken:
Van de zaakvakken worden regelmatig toetsjes afgenomen. Proefwerken hierover worden een week van te voren aangekondigd en op het bord gezet. Hiervoor krijgen de kinderen een week van te voren een samenvatting mee, zodat ze thuis kunnen leren.

Zorgsysteem op school:
N.a.v. de citotoetsen en het werk in de klas wordt gekeken of een kind RT nodig heeft. Dit kan in de klas gebeuren, maar soms ook wel buiten de klas.
Dit kan op het gebied van lezen, rekenen, spelling, maar ook op sociaal gebied.
Zo kan het voorkomen dat er verschillende niveaus in een groep zijn. Of kinderen die iets extra’s moeten doen. Ook thuis kunt u soms gevraagd worden wat ondersteuning te geven. Bijv. wat extra’s voor spelling.
Omdat de basisschool geacht wordt onderwijs te geven aan alle kinderen in hun leefomgeving, kan het zijn dat wij kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hier op school krijgen. We kijken natuurlijk wel of het ook haalbaar is met de middelen die we hebben of daarvoor extra krijgen! U heeft er vast wel over gelezen: passend onderwijs.

Computers:
Naast de tablets blijven we de computers gebruiken, voor programma’s waarvoor de tablet niet toereikend is.

Sinterklaas:
Groep 6 trekt lootjes en maakt een surprise met een klein gedichtje voor een ander kind. Het geld daarvoor krijgen ze van school.
Sinterklaas komt niet meer in de klas.

Omgekeerde oudergesprekken
Basis voor het gesprek is dat u als ouder, eventueel samen met uw kind, vooraf een formulier invult. Hierdoor kunt u als ouder relevante informatie geven over uw kind, zodat de leerkracht goed voorbereid aan het schooljaar kan beginnen.

Prive eigendommen en mobieltjes
Het meenemen van privé eigendommen voor school is voor eigen risico.
Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind een mobiele telefoon mee moet nemen naar school, graag aan de leerkracht melden. Tijdens de schooluren bewaart de leerkracht het mobieltje.

Eten en drinken:
Als we starten met eten dan is het in de groep 5 minuten stil. Zo komen de kinderen ook even aan rust toe om te eten. De rust om te eten erg belangrijk.

Ophalen / brengen:
Kinderen het liefst lopend naar school: meer speelruimte.
Alleen tijdens de pauze mag er op het plein gevoetbald worden met een klein balletje, dus niet vóór school.

BSO:
Op de website staat alles over de buitenschoolse opvang (BSO). Aanmeldingen moeten zelf geregeld worden door de ouders. De school stelt de organisaties op de hoogte van de studiedagen, maar u moet uw kind zelf voor desbetreffende dagen opgeven!

Spreekbeurten:
Over een tijdje gaan we beginnen met spreekbeurten. De kinderen zoeken een onderwerp waar zij over willen vertellen. In de bibliotheek halen ze boekjes, (of van internet) en zetten ze voor zichzelf op papier wat zij gaan vertellen. Liefst niet letterlijk, maar meer “kapstokken”. Het is niet de bedoeling dat de spreekbeurt opgelezen wordt. Misschien kunt u hen erbij helpen door te luisteren bij het oefenen.

Post:
Sinds vorig jaar ontvangt u veel post van school digitaal. O.a. de nieuwsbrieven iedere 14 dagen, maar ook briefjes voor uitnodigingen voor bijv. de ouderavonden. Wanneer u nog niets ontvangen heeft, of wanneer u een nieuw e-mailadres heeft, graag doorgeven aan de leerkracht.

Ten slotte:
Als er iets is kom dan a.u.b., in het belang van de kinderen (wel het liefst na 14.00). Het is fijn wanneer we op de hoogte zijn van zaken die spelen. Zo kunnen we er ook iets aan doen, mocht dat nodig zijn. Wel vinden het belangrijk dat de kinderen zelf ook kunnen aangeven als ze iets dwarszit. Graag zien we uw stimulans om het zelf te vertellen aan de leerkracht tegemoet.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld