Home>Groepen>Groep 1-2b

Groep 1-2b

Buitenschoolse opvang
De school heeft een convenant met Sam&ko. Ouders moeten zelf de aanmelding hiervoor regelen. Bij studiedagen stelt de school de organisaties hiervan op de hoogte. Maar ouders moeten hun kind dan wel zelf opgeven als ze bij studiedagen gebruik willen maken van de BSO.

BSO-bankje
De kinderen die naar een BSO gaan verzamelen wij buiten op het gele bankje bij de deur. De leid(st)ers van deze BSO halen de kinderen hier op. De kinderen die naar Sam&Sjakie gaan wachten in de kleuterhal tot ze worden opgehaald.

Plaatsen van de kinderen in de groep
Dit kan gedurende het schooljaar gewisseld worden bv. om organisatorische redenen en/of het goed is voor de sociale contacten als ze eens bij een ander groepje zitten.

Verjaardagen vieren van de kinderen
Hiervoor wordt samen met de leerkracht een afspraak gemaakt. (Groot) ouders mogen er bij aanwezig zijn. De verjaardag vieren zal ongeveer een half uur duren. Wanneer de jarige dit wil mag hij/zij de klassenrond t/m groep 4.
De uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje van uw kind worden niet in de school uitgedeeld maar buiten voor of na schooltijd. Dit kan anders zeer vervelend zijn voor kinderen die zelden of nooit een uitnodiging krijgen.

Beleid naar binnen brengen groep 2
Wilt u vanaf de herfstvakantie al eens met uw kind gaan oefenen dat zij alleen naar binnen komen? Bijv. op de ‘d’ dagen (dinsdag/donderdag) loopt u nog mee en de overige dagen gaat uw kind alleen naar binnen.
Na de kerstvakantie gaan de kinderen van groep 2 het zelf proberen om helemaal alleen naar binnen te gaan. Dit doen wij om de zelfstandigheid te bevorderen en het wordt dan steeds drukker in de gang. De kinderen overzien het niet. Maar til er niet te zwaar aan: lukt het niet met uw kind, dan afspraken maken bijv. ik breng je op maandag naar binnen op dinsdag probeer je alleen enz. Als er wat is mogen ouders altijd meelopen.
Als u mee naar binnen loopt (groep 1 en 2), brengt u uw kind tot aan de klas deur. Dit doen we voor het overzicht. Altijd bent u na schooltijd welkom in de klas om werkjes te bekijken. (maar is oma uit Groningen over …laat oma vooral binnen komen)

Contacten met de ouders
Omkeergesprekken: Doel van het gesprek: ouders geven leerkrachten relevante informatie over hun kind, zodat de leerkracht goed voorbereid aan het schooljaar kan beginnen. Dit is alleen voor de ouders vanaf groep 2. Ouders van groep 1 hebben een huisbezoek en/of intake gesprek gehad of krijgen die nog. Het omkeergesprek is geheel vrijwillig en duurt 10 minuten. Intekenlijst hiervoor hangt bij de groep. U krijgt een formulier toe gemaild, met punten die besproken kunnen worden. Deze omkeergesprekken vinden plaats in de week van 17 september as.
Gesprekken: In november en februari krijgen de ouders een uitnodiging voor een gesprek. Na afloop van het gesprek krijgt u het kleuterrapport van uw kind mee.
Herfstleerlingen (kinderen die in nov, dec. 4 jaar worden) Krijgen het gesprek+ rapport in februari en juni
Instroomleerlingen (vanaf januari 4 jaar) : krijgen na 3 maanden een gesprek + verslag
Eind van het schooljaar is er de mogelijkheid om op uw verzoek of op ons verzoek een gesprek te hebben. Krijgt u van ons hiervoor geen uitnodiging, dan is er van ons uit geen reden tot gesprek. In februari/maart tijdens het oudergesprek geven wij dit al bij u aan.

Huisbezoek bij nieuwe leerlingen
Hiervoor wordt u gebeld, ruim voordat uw kind 4 jaar wordt. We maken tijdens het huisbezoek o.a. kijkafspraken.

Afmelden ziekte
Graag voor half negen, anders bellen wij. U kunt uw kind ziek melden aan degene die de telefoon aanneemt. Anders blijven sommige leerkrachten lopen.

Graag overal de namen op
Bekers, bakjes, bananen, jassen etc. En het zou ook makkelijk zijn als er grote lussen (elastiek) aan de jassen zitten (de kapstok haken zijn erg groot).

De gymschoenen van de kinderen blijven (voorzien van naam) op school.
Mochten ze te klein worden, dan geven wij ze uw kind mee terug naar huis.

We willen graag (nood)telefoonnummers
Bij de klas ligt een lijst waarop u die kunt schrijven. Ook als u dit vorig jaar hebt gedaan, dan nu graag opnieuw.

Verantwoording na schooltijd: 14:00 uur
Verantwoording ligt bij de ouders. Als er niemand aanwezig is om het kind op te halen is het de bedoeling dat het kind terugkomt bij de leerkracht. Wilt u dit uw kind vertellen.

Stagiaires
Wij hebben stagiaires van ROC Aventus. Als er vragen over de leerlingen zijn dan graag bij de vaste groepsleerkrachten komen. Niet de stagiaires hierover benaderen.

Extra hulp of uitdaging
Kinderen die op een bepaald vlak extra hulp of uitdaging, ondersteuning etc. nodig hebben worden in of buiten de groep geholpen door de juf, stagiaire of onderwijsassistent.

Kleuterbieb
Rond de herfstvakantie starten we met de kleuterbieb. Dit doen we wekelijks. Komt nog in nieuwsbrief wanneer we hier mee starten. Mevr. Kremers is coördinator.

Ingang
De deur gaat op slot om half 9. Wilt u als de deur al op slot is door de andere ingang naar buiten gaan.

Vertrouwenspersonen
Op school hebben we 2 vertrouwenspersonen: Astrid en Marinke (leerkrachten groep 1/2b en 4). Voor meer info zie schoolgids.

Klassenouders
Wij vragen per groep 1 klassenouder. Deze 2 klassenouders regelen ouderhulp bij schoolactiviteiten, waarvan de groepsleerkracht aangeeft dat ouderhulp gewenst is. Bij de groepen ligt een lijst waarop u zich kunt opgeven (opgeven kan tot 21 september). Bij meerdere aanmeldingen gaan wij loten.

Luizencontrole:
Hiervoor zoeken wij ouders. U kunt dit aangeven bij de groepsleerkrachten. Mevr. Lubbers (Lotte gr. 3) is de coördinator van de luizencontrole voor groep 1 en 2.

Vragen
Mocht uw kind met een verhaal thuiskomen wat u niet begrijpt, of u heeft een vraag over iets anders, schroom dan niet om bij ons hiernaar te vragen.

Lunchen
Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te laten opeten van wat ze bij zich hebben, maar het kan voorkomen dat er wat overblijft. Het drinken gaat voor. Wij zien dat sommige kinderen erg veel eten/drinken mee naar school krijgen. Zou u hier rekening mee willen houden.

Speelgoed
Het is niet de bedoeling dat de kinderen speelgoed en/of knuffels mee naar school brengen. Alleen in onderlinge afspraak met de leerkracht kan dit voorkomen.

Zonnebrand
bij mooi warm weer gaan wij er vanuit, dat uw kind ingesmeerd op school komt. Voor de middag kan uw kind zichzelf nog een keer insmeren met eigen zonnebrand. Deze wordt bewaard in hun eigen tas.

De ouders die niet aanwezig waren op de informatieavond worden verzocht de telefoonnummers (noodnummers) en BSO-dagen door te geven aan de leerkracht.


De dagen van de week hebben een kleur. Ook hangen hier de foto’s van de juffen/stagiaires op zodat de kinderen weten.

  • Wijzer met jezelf en de ander
  • Wijzer voor jezelf en de ander
  • Wijzer in, voor en met de wereld